Porsmyr bygdetun

Aktiviteter på Porsmyr Bygdetun 2018

Formål

Den private Stiftelsen Porsmyr, org.nr. 979 316 801, har det økonomiske og praktiske ansvaret for istandsetting, drift og vedlikehold av eiendommen Porsmyr Bygdetun.

Formålet med stiftelsen er å bevare gårdstunet som har en vakker plass i kulturlandskapet. Videre at bygningene skal gi plass til gårdsredskap og utstyr som er samlet inn, og at Stiftelsen skal utvikle eiendommen til et levende bygdetun og museum.

Songdalen kommune er eier av bygdetunet, gårds nr. 78, bruks nr. 226 i Songdalen.

Også året 2018 har vært et meget aktivt år for bygdetunet. Det melder seg stadig nye pensjonister, både kvinner og menn, som ønsker å delta på dugnaden hver tirsdag.

Nedenfor følger en oversikt over arbeidet i 2018:

 • Vedlikehold av bygninger, biler og innsamlet museumsmateriale krever mange timers arbeid og flinke håndverkere. I 2018 utgjorde dette over 6.200 dugnadstimer.
 • Det sosiale treffpunktet med 30 – 35 personer samlet til formiddagsmat hver tirsdag, hvor dugnadsdamene varter opp med velsmakende mat til alle.
 • I tillegg er lokalene utleid til flere typer selskap og møter. Det er holdt intimkonsert i løa, det har vært besøk av Kultur- og utviklings komiteen i Songdalen, dagsenteret på Songdalstunet og mange flere.
 • Greipstad historielag og Knivklubben «Søgne og Songdalen knivmakerlaug» benytter også lokalene regelmessig.
 • Knivklubben har innredet verksted og smie med moderne verktøy og utstyr. Dette er midler fra Gjensidigestiftelsen. Utstyret som blir plassert på Porsmyr skal være bygdemuseets eiendom.
 • Greipstad menighet holder gudstjeneste i «Gjødselkjelleren» 6 kvelder i året. Den 6. desember ble juletreet tent på tunet.
 • Alle barnehagebarna i kommunen hadde laget hver sine små julenisser. Disse ble utstilt i løa i adventtiden. Dette var 9. gangen «Nissebyen på Porsmyr» ble vist fram. Kulturkonsulenten og Porsmyrs venner sto som arrangører.
 • Lokalbankfondet i Søgne og Greipstad Sparebank har gitt oss gaver til flere formål: Kr 25.000 i prosjektstøtte til leskur foran uthuset og kr 15.000 til markedsføring. Leskuret står ferdig etter stor innsats fra medlemmene.
 • Songdalen kommune gir oss et årlig tilskudd på kr 25.000. I tillegg dekker kommunen utgifter til strøm, kommunale avgifter, samt forsikring av sine bygninger, innbo og løsøre.
 • Vest-Agder fylkesmuseum tildelte oss et tilskudd på kr 20.000 øremerket til solskjerming og etterisolering av hovedhuset. Huset har fått en grundig rengjøring etter dette, slik at i dag skinner det og lukter rent i hele huset!
 • Etter søknad til Lion Club Greipstad fikk vi som gave kr. 17.000 til innkjøp av hjertestarter. Knivklubben gav kr. 5.000 slik at vi kunne kjøpe et utvendig skap med varme og alarm til hjertestarteren. Denne er plassert under leskuret ved toalettene, slik at alle kan finne den ved behov, hele døgnet.  
 • Kristiansand Håndverksforening overrasket med en gavesjekk på kr 5.000 til Porsmyrs venner like før jul.
 • Porsmyrs venner holder søndagsåpent 8 søndager hver sommer.
 • Se vår hjemmeside: www.porsmyrbygdetun.com
 • Vi er innmeldt i «Fritidsnytt» utgitt av lag og foreninger i Søgne og Songdalen.
 • Stiftelsen Porsmyr har etablert en VIPPS-konto i banken. Den har nr. 114 665.