Porsmyr bygdetun

Årsmøtet 15.02.2022

§ 1 Formål

Porsmyrs venner er en venneforening under Stiftelsen Porsmyr.  Foreningens formål er å samle flest mulig av dem som har interesse for Porsmyr Bygdetun og dets aktiviteter, og som ved medlemskap, økonomisk bidrag eller på annen måte vil støtte stiftelsen. 

Årsmøtet ble gjennomført med god oppslutning.

Årsmeldingen forteller at dugnadsarbeidet har vært i gang hver eneste tirsdag siden årsmøtet. Oppmøtet har variert i Korona-tiden, men en liten trofast styrke har møtt opp, så praten og latteren har gått som vanlig i matpausen. Kjøkkengjengen har smurt rundstykker og kokt kaffi. Det er godt å komme inn til mat og kaffe når man har vært ute og jobbbet.

Måltidet avsluttes alltid med "Ord for dagen". Dette er viktig for dugnadsgjengen på Porsmyr. Enkelte ganger er det godt at vi har boka til Andreas å ty til!

§ 3 Oppgaver.

"Foruten å forestå virksomhet som følge av formålsparagrafen kan venneforeningen påta seg oppgaver etter ønske fra styret i Stiftelsen Porsmyr, og ellers være et sted hvor man møtes for hygge og nytte av interesse for Porsmyr Bygdetun."

Selv om pandemien har begrenset aktiviteten, så har vedlikeholdet blitt ivaretatt. Veteranbilene og traktorene har blitt holdt i kjørbar stand. "Gråtassen" får godt stell!

Bygningene er reparert og fått vedlikehold med beis og maling der det var nødvendig. Plener og uteområde er klippet og vedlikeholdt av dugnadsfolkene.

Tusen takk til alle trofaste dugnadsvenner!

Etter valget består styret for Porsmyrs venner av:

Leder Nils Terje Tronstad. De øvrige i styret er Asborg Hærås, Liv Kaaland, Oddvar Amble og Berit Undis Mølland.

Jan Eikeland og Anna Næss er varamedlemmer.