Lørdag 8 Juni bør du sette av til et besøk på Porsmyr Bygdetun. Her blir mye å se på, og aktiviteter både for store og små.

HEDERSPRIS TIL PORSMYR BYGDETUN.

Porsmyr Bygdetun ble tildelt hedersprisen «Årets museum 2023» da Agder Museumslag lørdag 16.03.2024 avholdt årsmøte i Høvåg.


Ved utvelgelsen av årets museum har komiteen lagt vekt på følgende punkter: nybrottsarbeid, total kvalitet, kreativitet, aktualitet, imponerende arbeids- eller dugnadsinnsats, enestående innsats innen et område, ekstraordinær innsats i forhold til en bestemt målgruppe og særlig tilrettelegging for tiltak i Den kulturelle skolesekken


Prisvinneren mottok blomster, diplom og en gave på 10.000 kroner.


"Fritidsnytt.no" er det egen artikkel om denne prisutdelingen.


Begrunnelsen for at Porsmyr Bygdetun vant hedersprisen "Årets museum 2023" ligger under

"Tilbakeblikk - 2024 - Årets museum 2023"


Prisen ble mottat av fra venstre Solveig Nordkvist, Oddbjørn Follerås og Nils Terje Tronstad fra Porsmyr Bygdetun.

Til høyre er nyvalgt leder for Agder Museumslag, Sally Vennesland.

VERKSTEDET

Arbeidet med verkstedet ble påbegynt i 2022. Det var opprinnelig en garasje som stod på nabotomten. Denne ble flyttet til Porsmyr Bygdetun, og ble plassert midlertidig mens grunnarbeidet pågikk. Når ny grunnmur var ferdig ble bygningen løftet opp på grunnmuren. Arbeidet med selve bygningen fortsatte i 2023, og skal bli verksted for biler og annet motorisert utstyr på Porsmyr. 

"Verkstedet" er nå på plass. Mye arbeid gjenstår både utvendig og innvendig. Arbeidet fortsetter i 2024.

SKOLEHUSET.

Takstein heises opp på taket.

Det er fortsatt god fremdrift av gjenoppbyggingen av skolehuset. Arbeidet gjøres stort sett på dugnad, men det er likevel store kostnader med å gjennoppbygge det gamle skolehuset/kommunehuset fra Finsland.

Cultiva har tidligere gitt tilskudd til demontering, flytting, og gjenoppbygging av skolehuset. 

Nå har Cultiva gitt et nytt tilskudd til fullføring av gjenoppbyggingen. Mye arbeid gjenstår innvendig når bygget er ferdig utvendig.

De siste taksteinene legges på plass.

"Kranselag" med kake hører til når taket er tett.

Tak og vindskier ble ferdig i 2023.

Våre polske venner "En hage for alle" var på Porsmyr 5 oktober og plantet mange busker, trær og blomster. Dette blir fint.

SKOLEBESØK.

31 oktober var 3 klasse fra Tunballen skole på besøk hos oss på Porsmyr bygdetun. De fikk omvisningen på hele området, og i alle bygningene. 

Jan Eikeland hadde en fin omvisning med en gruppe elever.

Det var mange elever fra Tunballen skole som gikk fra skolen til Porsmyr. Fikk fin omvisning, spiste nisten sin, og gikk tilbake til skolen.

Porsmyrs venner gjør en stor dugnadsinnsats på Porsmyr Bygdetun.

Noen av Porsmyrs venner jobber med oppbygging av det gamle kommune/skolehuset fra Finsland.

Gamle biler/kjøretøy trenger mye vedlikehold/reparasjoner.

Gamle vinduer til kommunehuset/skolehuset under restaurering.

Damene på kjøkkenet lager nydelige rundstykker, og steller godt med dugnadsfolkene.

INVITASJON.


Hver tirsdag fra kl. 09 til kl. 13 er Porsmyrs venner i aktivitet på Porsmyr. I dette tidsrommet er det mulig for publikum å få en omvisning på Porsmyr.

Hvis dette har interresse er du/dere velkommen til en omvisning.