Program for vinteren 2024:

 


Torsdag 14. mars holder Greipstad Menighet Gudstjeneste i kjelleren kl 19.00.


Torsdag 2. mai holder Greipstad Menighet Gudstjeneste i gjødselkjelleren kl 19.
Lørdag 8. juni må du sette av

til «Porsmyr-dagen 2024».www.porsmyrbygdetun.com

 

SKOLEHUSET.

Takstein heises opp på taket.

Det er fortsatt god fremdrift av gjenoppbyggingen av skolehuset. Arbeidet gjøres stort sett på dugnad, men det er likevel store kostnader med å gjennoppbygge det gamle skolehuset/kommunehuset fra Finsland.

Cultiva har tidligere gitt tilskudd til demontering, flytting, og gjenoppbygging av skolehuset. 

Nå har Cultiva gitt et nytt tilskudd til fullføring av gjenoppbyggingen. Mye arbeid gjenstår innvendig når bygget er ferdig utvendig.

De siste taksteinene legges på plass.

"Kranselag" med kake hører til når taket er tett.

Våre polske venner "En hage for alle" var på Porsmyr 5 oktober og plantet mange busker, trær og blomster. Dette blir fint.

SKOLEBESØK.

31 oktober var 3 klasse fra Tunballen skole på besøk hos oss på Porsmyr bygdetun. De fikk omvisningen på hele området, og i alle bygningene. 

Jan Eikeland hadde en fin omvisning med en gruppe elever.

Det var mange elever fra Tunballen skole som gikk fra skolen til Porsmyr. Fikk fin omvisning, spiste nisten sin, og gikk tilbake til skolen.

Porsmyrs venner gjør en stor dugnadsinnsats på Porsmyr Bygdetun.

Noen av Porsmyrs venner jobber med oppbygging av det gamle kommune/skolehuset fra Finsland.

Gamle biler/kjøretøy trenger mye vedlikehold/reparasjoner.

Gamle vinduer til kommunehuset/skolehuset under restaurering.

Damene på kjøkkenet lager nydelige rundstykker, og steller godt med dugnadsfolkene.

INVITASJON.


Hver tirsdag fra kl. 09 til kl. 13 er Porsmyrs venner i aktivitet på Porsmyr. I dette tidsrommet er det mulig for publikum å få en omvisning på Porsmyr.

Hvis dette har interresse er du/dere velkommen til en omvisning.