Porsmyr bygdetun

Nytt kvernhus laftet 2016

Deltakere på laftekurset, fra venstre: Kenneth Digervold, Gunleiv Djupesland, Willy Mydland, Arne Skeivoll, Leif Fløystøl, Per Næss, Mads Gedde Myrre, Einar Kjær.

Kranselag på Porsmyr-kvernhuset.

Dugnadsgjengen på Porsmyr Bygdetun har hatt en travel sommer og høst. Den 10. mai 2016 ble den første laftestokken lagt på det som skulle bli bygning nr åtte på tunet. Den 11. oktober var taket på plass, og Porsmyrs venner kunne hodle kranselag og spandere bløtkake på laftegjengen.

Tirsdager og onsdager i høst har laftekurset holdt på helt til bygget sto ferdig. I sommer tok de seg en vel fortjent ferie, men ellers har arbeidet gått jevnt og trutt framover uten uhell. 

Gunleiv Djupesland har skaffet laftetømmer fra skogen sin i Finsland. Så har han skåret dette og kjørt det ned til Porsmyr. Der har han undervist i hvordan laftingen skulle foregå. 

Selve kverna kommer fra Søgne, og Willy Mydland har restaurert denne og montert den sammen. Mads Gedde Myrre har planlagt bygget, og stått for støpning og nødvendig grunnarbeid. 

Tekst og foto: Oddbjørn Follerås