Porsmyr bygdetun

Aktiviteter på Porsmyr Bygdetun 2017

Stiftelsen Porsmyr, org.nr. 979 316 801, har det økonomiske og praktiske ansvaret for istandsetting, drift og vedlikehold av eiendommen Porsmyr Bygdetun i Songdalen.

Formålet med stiftelsen er å bevare gårdstunet som har en vakker plass i kulturlandskapet. Videre at bygningene skal gi plass til gårdsredskap og utstyr som er samlet inn, og at Stiftelsen skal utvikle eiendommen til et levende bygdetun og museum.

Året 2017 har vært et meget aktivt år for bygdetunet. Det melder seg stadig nye pensjonister, både kvinner og menn, som ønsker å delta på dugnaden hver tirsdag. Nedenfor følger en oversikt over arbeidet i 2017:

 • Vedlikehold av bygninger, biler og innsamlet museumsmateriale krever mange timers arbeid og flinke håndverkere. I fjor utgjorde dette 6.000 dugnadstimer.
 • Det sosiale treffpunktet med over 30 personer samlet til formiddagsmat hvor dugnads-damene varter opp med velsmakende mat hver tirsdag.
 • Besøket av H. M. Kong Harald den 24. april 2017 satte Porsmyr Bygdetun på norgeskartet og gav oss stor pressedekning og positiv omtale.
 • I forbindelse med årets Porsmyrdag den 10. juni fikk vi presentert «Porsmyrsangen», Porsmyr i våre hjerter, sunget og fremført av Dagfinn Lassen.
 • Dagen etter hadde Søgne og Greipstad sparebank sitt årlige arrangement «Fra hei til hav» på bygdetunet med stor deltakelse. Dette gav oss god omtale og bra overskudd.
 • Sprinkleralarm ble utløst flere ganger vinteren 2017. Rørleggerfirma Halvard Thorsen skiftet pakninger og tok service på anlegget. Våre folk fant ut at det var alt for dårlig spenning på strømmen til Porsmyr (188 Volt). Agder energi ble varslet og forsterket trafo og linjen over elva. Likevel er spenningen fortsatt for lav, 211 Volt i dag.
 • 19. oktober var det «Jubileums-kirkekaffe» på Porsmyr. Den eldste kirkeklokka er 400 år gammel, og det er 500 år siden Reformasjonen. Både fjøs og kjeller var fulle av folk under kirkekaffen. Menigheten hadde bakt kaker og Porsmyr-damene kokte kaffe.  
 • Torsdag 30. november ble Stiftelsen Porsmyrs 20 års jubileum markert samtidig med tenning av julegrana. Oddvar Amble hadde redigert en film fra kongebesøket, med Porsmyrsangen innlagt. Vest-Agder Museumslag overrakte 10.000 kroner til oss.
 • Den store overraskelsen var at H. M. Kongens fortjenestemedalje ble tildelt Arne Rypestøl. Denne ble overrakt av Mandals ordfører Alf Erik Andersen. Vår egen ordfører, Johnny Greibesland, overrakte blomster og takket Arne for innsatsen.
 • I tillegg er lokalene utleid til flere typer selskap. Det er holdt intimkonsert i løa, det har vært besøk av eldrerådet i fylket, dagsenteret på Songdalstunet og mange flere.
 • Søgne og Greipstad Sparebank har gitt oss gaver til flere formål: Kr 25.000 til vedlikehold og restaurering. Kr 20.000 til markedsføring og 9.000 til fleesvester (uniformer) som vi anskaffet før kongebesøket.
 • Songdalen kommune gir oss et årlig tilskudd på kr 25.000. I tillegg dekker kommunen utgifter til strøm, kommunale avgifter, samt forsikring av bygninger, innbo og løsøre.
 • Ordfører Johnny Greibesland og oppvekstsjef Kristin Eide Robstad var invitert til lunsj og omvisning den 24. oktober. Vi har også årlige møter med representanter for Teknisk etat i kommunen for erfaringsutveksling.
 • Brennåsen senterforening (nedlagt) overrasket med en gavesjekk på kr 84.000 til Porsmyrs venner like før jul. En meget kjærkommen gave!
 • Det er foretatt innkjøp av industristøvsuger og en del verktøy til bil og maskinverksted. Det er kjøpt ny kopimaskin/printer, og det er kjøpt flate og dype middagstallerkener til utleie på kjøkkenet.
 • Sigbjørn Telstø har tatt ansvar for å reparere vinduer og loftstrapp i hovedhuset. Etter anbefaling fra Fylkesmuseet blir det foretatt isolering av loft (3.et.) i hovedhus. Det vil også bli søkt om penger til varmepumpe for å holde en jevn grunnvarme i huset.
 • Under løa er det foretatt graving, utkjøring, muring og støping av nye kjellermurer for å utvide lager og magasinkapasiteten der. Det vil også bli byggemeldt en svalgang, (takoverbygg) fra gjødselkjelleren til toalettanlegget, for å kunne gå tørrskodd der. Det er satt inn ny foldedør mellom fjøs og kjøkken.
 • Styret har hatt mange møter med kommunen og ny nabo Geir Kåre Thorsland om kjøp av nabojordet til museumsformål. Vi har laget et skriftlig forslag til avtale basert på den tidligere avtalen med tidligere grunneier Olsen. Saken drar ut i påvente av ny reguleringsplan for området.
 • Elektrofirma Bernt Frustøl har påtatt seg ansvaret for det elektriske anlegget på Porsmyr. Det er spesielt hyggelig at han viderefører det arbeidet hans far påbegynte.
 • Organist Håkon R. Sødal har reparert og spiller på «trøorgelet» i gjødselkjelleren. Han har også satt inn et Schimmel-piano i det samme rommet. Dette sier han har store muligheter for å bli stående, «hvis vi steller pent med det» med jevn temperatur.
 • Det er produsert en fotobok fra kongebesøket i 30 eksemplarer. Dette er foto fra Budstikkas og egne fotografer. Alle eksemplarer er utsolgt.
 • Stiftelsen Porsmyr har etablert en VIPPS-konto i banken. Den har nr. 114 665.

 

Nodeland, 23. januar 2018

Stiftelsen Porsmyr

 

 

Oddbjørn Follerås                              Berit Undis Mølland                          Asborg Hærås

Styreleder                                                            Leder Porsmyrs venner

 

Ole Johnny Syvertsen                                    Solveig Nordkvist