Porsmyr bygdetun

Glimt fra virksomheten

På orienteringsmøtet ble planene for det videre arbeidet lagt fram, og det ser ut til å være oppgaver nok i flere år framover. Det vil komme nye bilder fra virksomheten etter hvert.