I 2023 har gjenoppbyggingen av skolehuset vært den aktiviteten som har tatt mest resurser og tid.


I tillegg har Porsmyrdagen 2023 blitt arrangert i nydelig vær med mange aktiviteter og besøkende.


Det har også blitt holdt søndagsåpent 6 søndager i juni og juli med omvisning på Porsmyr for besøkende.


Mer info fra de forskjellige aktivitetene ligger under "Tilbakeblikk" i "2023"

Gjenoppbygging av Skolehuset. 

Mange besøkte Porsmyr Bygdetun på Porsmyrdagen.


Totalt var det 224 personer som skrev seg inn i gjesteboken på Søndagsåpent på Porsmyr Bygdetun.