Porsmyr har fått hjertestarter

Lion Club Greipstad ved Knut Mørk overrakte i høst en AED hjertestarter til Porsmyrs Venner ved Berit Mølland.

Hjertestarteren er plassert i en utendørs boks under halvtaket på uthuset, slik at den er tilgjengelig hele døgnet. 

Terje Henriksen fra Songdalen Røde Kors Hjelpekorps har holdt førstehjelpskurs for dugnadsarbeiderne på Porsmyr. Han vil komme tilbake utpå vinteren slik at vi kan repetere HLR (Hjerte-Lunge-Redning).

Hjertestarteren er plassert på veggen under halvtaket ved tunet. Her er den tilgjengelig hele døgnet.