Porsmyr har fått hjertestarter

Lion Club Greipstad ved Knut Mørk overrakte nylig en AED hjertestarter til Porsmyrs Venner ved Berit Mølland.

Hjertestarteren er foreløpig plassert i "Fjøset" på bygdetunet.

Terje Henriksen fra Songdalen Røde Kors Hjelpekorps har holdt førstehjelpskurs for dugnadsarbeiderne på Porsmyr. Han vil komme tilbake utpå vinteren slik at vi kan repetere HLR (Hjerte-Lunge-Redning).

Terje Henriksen demonstrerer Hjerte-Lunge redning. Hjertestarteren gjøres klar til bruk.