Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.
Velkommen til hjemmesiden vår
Velkommen!
Søndagsåpent kl. 12:00 - 16:00
hver søndag fra 19. juni til 24. juli 2022.

Gratis adgang for hele familien.
Omvisning. Salg av vafler og kaffe.

Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland


E-mail: nilstrons@gmail.com 
Telefon +47 916 11 411 
Eller +47 913 24 672