Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.
Velkommen til hjemmesiden vår
Velkommen!
Nå er vi i gang igjen med tirsdags-dugnadene.
Vi gleder oss til å komme i normal  virksomhet igjen.

Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland
Vi holder dugnad hver tirsdag fra kl. 09 - 14.

E-mail: nilstrons@gmail.com 
Telefon +47 916 11 411 
Eller +47 913 24 672