Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.
Velkommen til hjemmesiden vår
Sommeren 2021

På grunn av Korona situasjonen må vi dessverre holde bygdetunet lukket for tilfeldig besøkende inntil videre. 
I mellomtiden holder vi Porsmyr vedlike,
og gleder oss til å åpne dørene 
når myndighetene tillater det! 

Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland
E-mail: nilstrons.gmail.com 
Telefon +47 916 11 411 
Eller +47 913 24 672