Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.
Velkommen til hjemmesiden vår
Høsten 2021

Nå har myndighetene gitt oss lov til 
å leie ut lokalene våre igjen! 

Det siste året har vi holdt Porsmyr vedlike,
og gleder oss nå til å åpne dørene for publikum.


Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland
Vi holder dugnad hver tirsdag fra kl. 09 - 14.

E-mail: nilstrons.gmail.com 
Telefon +47 916 11 411 
Eller +47 913 24 672