Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand S.
Velkommen til hjemmesiden vår
Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland
E-mail: beundis@online.no 
Tlf. +47 911 23 353