Støttemedlem

Vil du støtte arbeidet med restaureringen av Porsmyr Bygdetun?

I så fall kan du tegne deg som medlem i Porsmyrs Venner.

Medlemsskapet koster kr 150,-.

Bankgironummeret er 3090.07.13521.