Porsmyrdagen 2019

Porsmyrdagen

Porsmyr Bygdetun

 

Porsmyrdagen 2019 blir lørdag 15. juni. 

 


 

 

Søndagsåpent kl. 12:00 til 16:00

hver søndag fra 23. juni til 11. august.

 

Gratis adgang for hele familien. Omvisning.

Salg av vafler og kaffe.

 

Birkenesvegen 4, ved Greipstad kirke.

www.porsmyrbygdetun.com

 

Tiltaket støttes av: Vest-Agder-museet

Søgne og Greipstad Sparebank

I fjor ble Porsmyrdagen en våt fornøyelse. I år har vi bestilt sol og pent vær!