Sommeråpent 2018

Porsmyr Bygdetun

 

Søndagsåpent kl. 12.00 til 16.00 hver søndag fra 17. juni til 5. august.

 

Gratis adgang for hele familien. Omvisning. Salg av vafler og kaffe.

 

Birkenesvegen 4, ved Greipstad kirke.

www.porsmyrbygdetun.com

 

Tiltaket støttes av: Vest-Agder-museet

Søgne og Greipstad Sparebank