Kjørebeskrivelse
Du tar av fra E-39 i Brennåsen, ca 10 km vest for Kristiansand, og kjører oppover Rv-461.
Det er to adkomstveier:
1) Etter 200 m kan du ta til venstre, og krysse Songdalselven. Ta så til høyre og kjør ca 1, 5 km. Da vil du se Porsmyr på venstre side (rød markering på kartet).
2) Etter å ha tatt av fra E-39 følger du Rv 461 ca 2 km til du kommer til rundkjøringen (øverst på høyre side av kartet). Ta til venstre i rundkjøringen, og følg Nye Kirkeveg til du har krysset Songdalselven. Sving til venstre like over broen, og kjør ca 200 m. Du ser da Porsmyr oppe i bakken på høyre side.