Kort beskrivelse av eiendommen
Historikk
Kommunen kjøpte Porsmyr gård i 1997. Allerede før salget var i havn var noen entusiaster i gang med å sikre uthuset. På dette tidspunktet hadde man sett at det var 120 cm ute av lodd. Huset ble rettet opp ved hjelp av folk og jekketaljer.
Det ble i samme tidsrom opprettet en stiftelse med Josef Dybing som formann. Kort tid etter ble Porsmyrs venner startet.
Etter at kjøpet var en realitet, ble det satt i gang med opprydning på gården. Uthuset var som nevnt ikke i noe god forfatning. Det meste måtte rettes opp.
Hele virksomheten er basert på frivillig innsats. Det er lagt ned et betydelig antall dugnadstimer, vil anslå per dags dato over 100 tusen timer.
Vi har vært heldige som har et velvillig næringsliv, private , lag og foreninger som har støttet oss.
Status i 2018:
Det er i dag 8 bygninger på eiendommen.
Hovedhus fra 1856, løe fra 1914, et stabbur fra 1850-tallet og et stabbur fra 1550.
Senere er det satt opp et kombinert bryggerhus, smie, garasje og vognskjul. Den nyeste er et kvernhus som ble laftet opp på dugnad i 2016.
Det er skiftet tak på de fleste bygninger. Det er også kommet en stavsag som er koblet til løa.
Hovedhuset
Her har vi en flott tekstilavd som inneholder klær fra gamle dager.
Vi har møbler i stuene som er noenlunde tidsriktige.
En bakerovn er bygd opp.
En skolestue er innredet med pulter og kateter.
Soverom med alle nødvendige ting, tissepotte,dostol mm.
Det aller meste av utsyr og gjenstander har vi fått. Vi nevner ikke navn på givere. Ingen nevnt ingen glemt.
Kan opplyse at vi er evig takknemlige for alle gavene.
Fotoarkivet
Vi har fått registrert og fotografert vel 1600 gjenstander. Disse er rengjort og stilt ut.
Kjøretøy:
Pr. i dag har vi 6 gamle kjøretøyer. En traktor fra 1918, en fra 1928 og en Ferguson Gråtass fra 1954. En Overland vippet fra 1928. En Opel super six fra 1937. En brannbil Ford jeep fra 1944. En del av kjøretøyene er gitt som gave. Det finnes også en kopi av stokkebåt fra ca 1349, altså svartedauen.

Vi er en gjeng på ca 30 damer og menn som samles hver tisdag kl 0900 til ca kl 1400 Alle velkommen til å være med.l Vi kommer til å ha åpent på søndager i sommer. Vi vil gjerne at du stikker innom.

For Porsmyrs venner, Berit Undis Mølland

Du kan lese mer om Porsmyr på kommunens hjemmeside:
http://www.songdalen.kommune.no
Deretter klikker du på Kultur og fritid/Kirke og kulturminner/Porsmyr