Støttemedlem

Hvordan likte du å besøke oss på Porsmyr?

Hvis du vil støtte vårt arbeid, så kan du skrive deg som medlem i Porsmyrs Venner.

Medlemsskapet koster kr 150,- for hele 2022.

Bankgironummeret er 3090.07.13521.

Vipps nr: 114 665
Husk å skrive navnet ditt på innbetalingen!