Utleie av lokaler på Porsmyr
Følgende lokaler kan leies ut til private/foreninger:
Gjødselkjelleren (ca 30 m²)


Fjøset (ca 35 m²)
Kjøkkenet
Kjøkkenet er lite, men er alminnelig godt utstyrt. Det er dekketøy/bestikk til ca 40 personer.
Priser for utleie i 2022:
            Gjødselkjelleren:         kr  700,-
            Fjøset + kjøkken:         kr 1300,-

Det er ikke tillatt å røyke eller nyte alkohol i museets lokaler.

Henvendelse om leie av lokalene:

Allan Vissing Laursen
Tlf: 46962900
E-mail: all-l@online.no