Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.
Velkommen til hjemmesiden vår
Velkommen!
Vi har nå avsluttet søndagsåpent for i år.

Tirsdags-dugnaden starter igjen
tirsdag 16. august kl 09:00 - 14:00.

Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland


E-mail: nilstrons@gmail.com 
Telefon +47 916 11 411 
Eller +47 913 24 672