Nytt liv til gammelt skolehus

Dette huset på Brandsvoll i Finsland har gjort tjeneste som skole, kommunelokale og garasje. Nå skal vi flytte det til Porsmyr bygdetun og innrede det som det var på 1860-tallet. Den 10. mai 2022 ble taket og gavlene kjørt ned til sin nye tomt på Porsmyr.

Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse CULTIVA har bevilget oss penger slik at vi kan kjøpe, transportere og gjenoppbygge det gamle kommunelokalet fra Finsland. Huset som opprinnelig var bygget som skolehus for Kilen krins en gang på 1860-tallet ble flyttet til Brandsvoll og tatt i bruk som kommunelokale omkring 1898. Nå skal huset demonteres og flyttes for andre gang, denne gang for å bli tatt vare på som skolehus på Porsmyr bygdetun. 

Songdalen kommune kjøpte eiendommen Porsmyr for 25 år siden. Stiftelsen Porsmyr tok på seg det praktiske og økonomiske ansvaret for å drive bygdetunet og vedlikeholde de tre bygningene med innhold som fylgte med da. Nå i 2022 er det oppført åtte bygninger på tunet, og med skolehuset blir det ni bygningere å ta vare på. 

Husene på Porsmyr sto i fare for å bli jevnet med jorden da stiftelsen overtok. Både Stiftelsen og Porsmyrs venner har vist forvalteransvar og sørget for regelmessig tilsyn og vedlikehold i alle årene siden. På den måten har vi tatt vare på historien, og tatt hensyn til klima og miljø ved å gjenbruke de gamle bygningene.

 

Vegg-elementene får sin midlertidige plass i nærheten av den nye tomta til skolestua på Porsmyr bygdetun.
Grunnmur-steinen fra Brandsvoll er fraktet ned til Porsmyr, og ligger klar til å ta imot de veggene som ligger i bakgrunnen.