Gudstjenester på Porsmyr 2020

 

Greipstad menighet holder gudstjeneste 

i Gjødselkjelleren

Høsten 2020:

 

 

Torsdag    24. september  

Torsdag    22. oktober     

Torsdag   26. november   
 - med tenning av julegrana

 

Alle gudstjenestene starter kl. 19.30.

Det blir kaffe i fjøset etter samlingen.

 

 

Arr.: Greipstad menighet