Gudstjenester på Porsmyr 2019

 

i Gjødselkjelleren

våren 2019

 

 

Torsdag           24. januar      2019

Torsdag           21. mars         2019

Torsdag             9. mai           2019

Alle gudstjenestene
starter kl. 19.30.

Det blir kaffe i fjøset etter samlingen.

VELKOMMEN!