Gudstjenester på Porsmyr

 

i Gjødselkjelleren HØSTEN 2018

 

Torsdag               6. september 2018

Torsdag              18. oktober     2018

Torsdag                6. desember 2018

Alle gudstjenestene
starter kl. 19.30.

Det blir kaffe i fjøset etter samlingen.

VELKOMMEN!