Gudstjenester på Porsmyr 2020

Greipstad menighet holder gudstjeneste 

i Gjødselkjelleren

Våren 2020

 

 

Torsdag           23. januar      2020

(Torsdag    19. mars   2020) Avlyst!

Torsdag            7. mai            2020

Alle gudstjenestene
starter kl. 19.30.

Det blir kaffe i fjøset etter samlingen.

VELKOMMEN!