Gudstjenester på Porsmyr 2019

 

i Gjødselkjelleren

Høsten 2019

  

 

Torsdag           12. september      2019

Torsdag           24. oktober         2019

Torsdag            5. desember       2019

Alle gudstjenestene
starter kl. 19.30.

Det blir kaffe i fjøset etter samlingen.

VELKOMMEN!