Stiftelsen Porsmyr.
Org. nr. 979 316 801 
Styret 2015:
         

Oddbjørn Follerås, styreleder
Ole Johnny Syvertsen, nestleder
Solveig Nordkvist, sekretær
Asborg Hærås, kasserer
Berit Mølland, leder i Porsmyrs venner

              

Porsmyrs venner. Styret 2015:
Berit Undis Mølland, styreleder  
Asborg Hærås, kasserer
Liv Kaaland, sekretær
Oddvar Amble
Leif Fløystøl
Varamenn:
Arne Skeivoll
Alf Gumpen
           
            .

             
            
 


 

Bildetekst: Disse fire fikk blomster for lang og tro tjeneste på Porsmyr: Fra venstre: Arne Rypestøl, Mads Gedde Myrre, Astrid Myrre og Signe Haugstad.