Stiftelsen Porsmyr
Org. nr. 979 316 801  

Styret fra september 2021 består av:

 

Oddbjørn Follerås, styreleder

Mads Gedde Myrre

Solveig Nordkvist,

Asborg Hærås, kasserer

Nils Terje Tronstad, leder i Porsmyrs venner

 

Porsmyrs venner. Styret fra sept. 2021:

Nils Terje Tronstad, styreleder

Asborg Hærås, kasserer

Liv Kaaland, sekretær

Oddvar Amble

Arne Skeivoll

Varamedlemmer:

Berit Undis Mølland

Anna Næss 

 

Bildetekst: Disse fire fikk blomster for lang og tro tjeneste på Porsmyr: Fra venstre: Arne Rypestøl, Mads Gedde Myrre, Astrid Myrre og Signe Haugstad.