Stiftelsen Porsmyr.
Org. nr. 979 316 801 

Styret i 2019 består av:

 

Oddbjørn Follerås, styreleder

Ole Johnny Syvertsen, nestleder

Ole Asbjørn Lie, sekretær

Asborg Hærås, kasserer

Berit Undis Mølland, leder i Porsmyrs venner

 

Porsmyrs venner. Styret i 2019:

Berit Undis Mølland, styreleder

Asborg Hærås, kasserer

Liv Kaaland, sekretær

Oddvar Amble

Leif Fløystøl

Varamedlemmer:

Arne Skeivoll

Allan Vissing Laursen             .

             
            
 


 

Bildetekst: Disse fire fikk blomster for lang og tro tjeneste på Porsmyr: Fra venstre: Arne Rypestøl, Mads Gedde Myrre, Astrid Myrre og Signe Haugstad.