Museet i løa
Foruten et utall av timer som har gått med til å få bygningen i stand, er det også lagt ned mye arbeid i å samle inn gamle redskaper og kjøretøyer. Etter hvert har man fått katalogisert og stilt ut det meste av disse gjenstandene i løa. Samlingen er nå så omfattende at den burde være tilgjengelig for publikum. Et langsiktig mål må være å får ekskursjoner til Porsmyr integrert i den lokale delen av læreplanverket for grunnskolen.

Omvisning kan arrangeres etter forhåndsavtale.

Noen av de som gjør en innsats på Porsmyr har også laget et stort arkiv av fotografier fra gamledager.