Porsmyrs venner har valgt ny leder. Berit Undis Mølland overtok etter Arne Rypestøl, som gav fra seg formannsklubba etter 18 år. Samtidig sa Astrid og Mads Gedde Myrre takk for seg i styret for Stiftelsen Porsmyr.

Både Rypestøl og Myrre var svært aktive for å få Songdalen kommune til å kjøpe den falleferdige gården Porsmyr i 1997. Ved hjelp av en flokk ivrige entusiaster tok de fatt på å rette opp en skakk uthusbygning med lekkasje i taket. Setehuset trengte også en overhaling og omgivelsene likeså.

På årsmøtet ble det lagt fram en imponerende liste over reparasjon og vedlikehold som er utført, både på de 8 bygninger og på maskiner og redskaper som hører til på Porsmyr.


Hver tirsdag i vinterhalvåret fra kl 09:00 - 14:00 møter det opp mellom 30 og 35 menn og kvinner som finner sin plass med dugnad av forskjellig slag. Den sosiale samlingen midt på dagen er hovedpunktet med ordentlig formiddagsmat som gjør hver dugnad til en fest. I tillegg er det åpent hus og omvisning for alle som er nysgjerrig på hva som skjer på gården om vinteren.

Lokalene kan leies til ulike formål. Klikk på utleiemenyen til venstre for priser og betingelser.