Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i Songdalen kommune. Her er et utsnitt fra bestestua.
Velkommen til hjemmesiden vår
Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland
eller: beundis@online.no