Velkommen til Porsmyr Bygdetun
Et levende bygdetun i tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand kommune.
Velkommen til hjemmesiden vår
Godt nytt år!
18. januar startet vi med årets tirsdags-dugnader.
Alle Porsmyrs venner kan møte opp fra kl. 09:00. 

De siste årene har vi holdt Porsmyr vedlike,
og gledet oss til å åpne dørene for publikum.
Vi håper på en ny vår!


Besøksadresse: Birkenesvegen 4, 4645 Nodeland
Vi holder dugnad hver tirsdag fra kl. 09 - 14.

E-mail: nilstrons.gmail.com 
Telefon +47 916 11 411 
Eller +47 913 24 672