Årsmøtet tirsdag 31. august 2021

§ 1 Formål

Porsmyrs venner er en venneforening under Stiftelsen Porsmyr.  Foreningens formål er å samle flest mulig av dem som har interesse for Porsmyr Bygdetun og dets aktiviteter, og som ved medlemskap, økonomisk bidrag eller på annen måte vil støtte stiftelsen. 

Årsmøtet skulle vært gjennomført i februar 2021, men ble utsatt til 31. august. 

§ 3 Oppgaver.

"Foruten å forestå virksomhet som følge av formålsparagrafen kan venneforeningen påta seg oppgaver etter ønske fra styret i Stiftelsen Porsmyr, og ellers være et sted hvor man møtes for hygge og nytte av interesse for Porsmyr Bygdetun."

På årsmøtet bad Berit om å slippe ledervervet av helsemessige grunner. 

Til ny leder for 1 år ble valgt Nils Terje Tronstad, tidligere nestleder.

De øvrige i styret er Asborg Hærås, Liv Kaaland, Oddvar Amble og Arne Skeivoll.

Berit Undis Mølland og Anna Næss er varamedlemmer.