Årsmøtet utsatt

§ 1 Formål

Porsmyrs venner er en venneforening under Stiftelsen Porsmyr.  Foreningens formål er å samle flest mulig av dem som har interesse for Porsmyr Bygdetun og dets aktiviteter, og som ved medlemskap, økonomisk bidrag eller på annen måte vil støtte stiftelsen. 

Årsmøtet skulle vært gjennomført 16. februar 2021, men er utsatt på ubestemt til på grunn av smittevern tiltakene som gjelder. 

§ 3 Oppgaver.
"Foruten å forestå virksomhet som følge av formålsparagrafen kan venneforeningen påta seg oppgaver etter ønske fra styret i Stiftelsen Porsmyr, og ellers være et sted hvor man møtes for hygge og nytte av interesse for Porsmyr Bygdetun."